Din vän i vardagen
Om Oss

Om Oss

 • 2013

  AssistansPorten AB

  AssistansPorten AB grundades 2013 i Haninge kommun söder om Stockholm. Utgångspunkten för vårt arbete är att alla människor har rätt till ett bra och rikt liv. Vi sätter människan i centrum, inte funktionsnedsättningen. Hos oss har du alltid samma återkommande personal och riktig kontinuitet.

 • 07:00-22:00

  Om du har speciella önskemål om vem som skall jobba hos dig tar vi hänsyn till dessa. Du får en och samma kontaktperson och tillgänglighet till oss mellan 7-22 alla dagar i veckan.

 • Tilläggstjänster

  Assistansporten utför även hushållsnära tjänster som veckostädning, flyttstädning, fönsterputsning samt annat du kan behöva hjälp med inom RUT. Vi anpassar alla våra tjänster efter dina behov.

 • Hemtjänstutförare i Haninge och Tyresö kommun

  Tillstånd från IVO att bedriva personlig assistans i hela Sverige. IVO tillstånd även för hemtjänst, avlösning och ledsagning. Utbildad personal inom första hjälpen, demens och psykisk ohälsa. All vår personal omfattas av tystnadsplikt. Hos oss får Du alltid samma kontaktperson. Du har möjlighet att själv välja vilka som utför tjänsterna och få kontinuitet bland personalen. Vi sätter kunden i första rum och för oss är ingenting omöjligt!

 • Vår
  berättelse!

PERSONLIG ASSISTANS


* Om du har personlig assistans via LSS så har du själv rätt att välja vem som ska anordna assistansen.
* Assistansporten har tillstånd från IVO att anordna personlig assistans i hela Sverige.
* Hos oss får du som kund mycket stort inflytande över hur assistansen ska utformas.
* Vi skriver avtal tillsammans med dig som du får vara med och utforma enligt dina önskemål.
* Vi skriver även tydliga arbetsbeskrivningar så vi vet vem som ska göra och ansvara för vad.
* Du som kund får alltid välja vilka som ska arbeta hos dig och hur arbetet ska utföras samt schemaläggas.
* Vi gör upp en budget tillsammans så du får full insyn i var assistanspengarna går.
* Administrationsarvodet är rörligt och beroende på hur mycket vi som företag ska administrera av din assistans.
* Vår långa resa inom personlig assistans bygger på ett genuint intresse av att ta hand om hela din assistans på ett professionellt sätt.

BLI KUND HOS OSS:

Det är enkelt. Hör av dig till oss. Vi träffas hemma hos dig eller annan plats som känns bekväm för dig. Du kan berätta för oss hur du vill ha din personliga assistans och vad som är viktigt för dig. Vi svarar på dina frågor och berättar hur det fungerar hos oss. Självklart är vårt samtal belagt med tystnadsplikt! När du funderat färdigt och bestämt dig för att bli kund hos Assistansporten så skriver vi ett avtal. Vi sköter sedan kontakten med din handläggare hos Försäkringskassan eller Kommunen och ordnar med alla papper. Om du har assistans sedan tidigare så hjälper vi dig med uppsägning och avslut hos din tidigare assistansanordnare. Vi har även möjlighet att hjälpa dig att ansöka om assistans. Gå till kontakt hemsidan

HEMTJÄNST


Det som skiljer hemtjänst från personlig assistans är att hemtjänst utförs av flera mindre insatser medan personlig assistans innebär att samma personal är med dig ett helt arbetspass.
* Vår ambition är att föra över den trygghet som personlig assistans innebär in i hemtjänsten genom att samma personal återkommer så mycket som möjligt.
* Vår verksamhet utgår från människans olika behov, livsskeenden och livsförhållanden.
* Vår uppgift är att ge omsorg, avlösning, service, omvårdnad utifrån ett individuellt behov och önskemål.
* Våra ledord är ett respektfullt bemötande, delaktighet och omtanke.

Hur får jag hemtjänst?

Du ska vända dig direkt till kommunen du bor i. Du kommer tilldelas en biståndshandläggare som hjälper dig att ansöka om de insatser du behöver. Det finns även blanketter på kommunens hemsida där du kan fylla i vad du behöver hjälp med och skicka in till kommunen. Behöver du hjälp med att fylla i dessa blanketter så finns vi till hands för dig.

Hur mycket kostar det?

Du betalar ingenting direkt till oss utan avgiften för hemtjänsten regleras av kommunen. Du får en faktura direkt från dom. Avgifterna är baserade på din inkomst samt vilka insatser du använder. Hur väljer jag vem som ska utföra min hemtjänst? När du träffar din biståndshandläggare ska du meddela denne vilken utförare du vill ska ta hand om din hemtjänst. Handläggaren ska informera dig om vilka privata utförare som finns i kommunen. Gör du inget aktivt val kommer du automatiskt tilldelas den kommunala hemtjänsten.Systematiskt kvalitetsarbete:
Kvalitet för oss innebär garanterad trygghet för våra kunder.
Enligt oss uppnår man detta genom att skapa rätt förutsättningar för anställd personal enligt den etik och dom arbetsprinciper vi står för, sedan anpassas dessa förutsättningar utefter de individuella behoven hos kunden.
Dessa förutsättningar omfamnar allt från rutiner och bemötande till service och kommunikation.
Vi menar att tydliga direktiv och tydlig information resulterar i realistiska förväntningar hos våra kunder.
Vårt mål är att skapa en nära relation till våra kunder för att på så sätt kunna erbjuda den trygghet som är nödvändig för att kunden ska kunna slappna av i sitt hem och se vår hjälpande hand och vårt stöd som en naturlig del i vardagen.

Kvalitetsmål för hemtjänst och personlig assistans:
* Verksamheten ska tillse att allt arbete och utformning av insatser alltid ska utgå från den enskildes behov och livssituation.
* Syftet med verksamheten är att ge den enskilde möjlighet att leva som andra
* Den enskilda ska i största möjliga utsträckning ges inflytande i medbestämmande över de insatser som ges
* Verksamhetsansvarig ska se till att målen för verksamheten är tydliga.
* Verksamheten ska bygga på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet.
* Verksamheten ska utgå från en helhetssyn och präglas av kontinuitet.
* Verksamheten ska vara trygg och säker.
* Verksamheten ska tillse tydlig ansvarsfördelning i verksamheten.
* Verksamheten ska tillse att rutiner följs.
* Verksamhetsansvarig ska ta emot, följa upp och dokumentera klagomål och synpunkter från personal, närstående, vårdgivare, brukare och andra intressenter.
* Verksamheten ska ge lättillgänglig service för den som har behov av hemtjänst.
* Verksamheten ska tillse att personalen har den utbildning och erfarenhet som krävs för arbete inom hemtjänst och personlig assistans.
* Verksamhetens kvalitetsmål ska följas upp kvartalsvis tillsammans med närstående och personal.

Threads

Illustration

Explore

Graphic Design

Finish

Identity

LEDSAGNING OCH
AVLÖSARSERVICE

Ledsagning : Är till för dig, gammal som ung med funktionsnedsättning, för att kunna delta i olika aktiviteter som bio, teater, kurser, hälsa på vänner, bad, kontakt med myndigheter mm Avlösning : Är till för barn, ungdomar eller vuxna med funktionsnedsättning som bor tillsammans med sin familj. Avlösning utförs i hemmet för att vårdnadshavare eller den som sköter omvårdnaden ska få möjlighet till tid för t ex fritidsaktiviteter eller att göra något utanför hemmet. Du som fått någon av ovanstående insats beviljad har rätt att själv välja vem som ska stå för utförandet av insatsen. Kontakta oss om du vill veta mer!

info@assistansporten.se
08-371616

Vårt fantastiska team

Martina kern

Verksamhetschef/Styrelseordförande

Martina@assistansporten.se

Susanne Lindberg

VD

Sussi@assistansporten.se

Jennie branthammer

Samordnare

Kontor@assistansporten.se
Tel:08-371616

Kontakt

AssistansPorten


Markörgatan 10 136 44 Handen.

Öppettider: 08:00-14:00.

Telefonnummer Kontor: 08-371616

info@assistansporten.se


Karta:Vi har som mål att erbjuda god kvalitet i vår verksamhet. Inget är så bra att det inte kan bli bättre och synpunkter och klagomål bidrar till att utveckla verksamheten. ge oss möjligheten att rätta till fel och brister genom att tala om vad du inte är nöjd med eller berätta vad vi gör som är bra!


Formulär: